BESTUURSWISSELING

Benoeming nieuwe voorzitter en penningmeester.

Tijdens de ALV van 26 maart 2022 werden Hans Mohrmann en Jenny Hoyos met algemene stemmen benoemd tot de nieuwe voorzitter, respectievelijk penningmeester van onze vereniging. Na 16 jaar een bestuursfunctie binnen onze vereniging te hebben vervuld, waarvan 8 jaar penningmeester en de laatste 8 jaar voorzitter, vond Piet Broeksteeg dat het tijd werd om het stokje door te geven. Tijdens zijn bestuursperiode is er veel gebeurd. De stichting Bijenfonds Blaricum en Omstreken werd opgericht, dankzij de donaties aan deze stichting konden we vele plannen uitvoeren om de biodiversiteit in onze omgeving te verbeteren, waaronder het inzaaien van een akker met bloemrijk grasland en de inrichting van de St-Vitustuin in Blaricum. In 2013 wonnen we de publieksprijs voor ons plan om op de toekomstige pleinen in de Blaricummermeent, toen nog het 'het Wachtend Land' bijvriendelijke bomen te planten. Er werden maar liefst 3 nieuwe bijenschansen gebouwd (in 2015 de schansen BijDeWarande en de FrieseWal en in 2017 de schans Immenes). In 2019 werd het bijenconvenant door de drie BEL-gemeenten ondertekend. Eveneens in 2019 werd Imkers Gooi & Eemland, de opvolger van Imkersvereniging Blaricum en Omstreken opgericht, we werden een zelfstandige vereniging waar de leden van onze vereniging  zelf kunnen kiezen of ze zich tevens willen aansluiten bij een landelijke imkersorganisatie, zoals de NBV of IN.

 

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest!

Kijk hier.

INSECTENVOEDSELBOS!

Bloemrijk grasland1

 
 
 Een voedselbos op onze akker aan de
Steeglandseweg.

DE BIJ EN WIJ.

Biodiversiteit 1Help de Bijen!