De Honingbij. 

Algemeen.

Van alle, meer dan een miljoen (bekende) insecten op aarde wordt alleen de honingbij al vele eeuwen als huisdier gehouden. Waarom is juist dit insect voor de mens zo interessant?

Maak kennis met de boeiende wereld van de bij en het bijenvolk en alles wat hier mee samenhangt. Over de honingbij zijn talloze boeken geschreven. Hier zullen wij daarom volstaan met een korte introductie, bedoeld als een eerste kennismaking met bijen en het bijenvolk. Het onderscheid tussen bijen, hommels en wespen is vaak niet bekend en veel mensen zijn bang om te worden "gestoken". Dit is ten onrechte en wij hopen hiermee een aantal misvattingen over de honingbij te kunnen wegnemen.

Ook zijn mensen vaak niet op de hoogte van het nut en belang van bijen voor de bestuiving. Honingbijen bouwen luchtbruggen tussen populaties van planten. Het bijenvolk is als een poederdoos van stuifmeel waarmee planten over afstanden van kilometers genetisch met elkaar in contact kunnen komen. Bestuiving hangt niet af van die ene bij die van plant tot plant vliegt. De hele bijenkast is als een ruilbeurs van stuifmeelkorrels. In ons aangeharkte landje is nauwelijks nog plaats voor wilde bijenvolken die normaal gesproken in holle boomstammen zouden wonen en een belangrijk deel van de bestuiving voor hun rekening zouden nemen. Imkers beheren grotendeels die ijverige werkers die op hun unieke wijze het stuifmeel transporteren. Onze bijen zorgen daarmee voor kruisbestuiving op grote afstand en faciliteren productie van zaden en vruchten, waarmee ook velerlei dieren zich kunnen voeden. Hiermee spelen onze bijen een, ook voor omstanders, interessante sleutelrol in de natuur.

Dit verhaal begint met het leven van de bij in het bijenvolk. Vervolgens bekijken we de plaats van insecten en in het bijzonder de honingbij in het dierenrijk, de taxonomie. Daarna volgt een beknopte beschrijving van de anatomie van de bij. Tenslotte laten wij u zien hoe bijen met elkaar communiceren, de bijentaal.

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest!

Kijk hier.

INSECTENVOEDSELBOS!

Bloemrijk grasland1

 
 
 Een voedselbos op onze akker aan de
Steeglandseweg.

DE BIJ EN WIJ.

Biodiversiteit 1Help de Bijen!