Disclaimer

Wij streven naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site en naar een goede toegankelijkheid van de langs elektronische weg aangeboden diensten. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen, fouten of vertragingen, dan wel besmetting door virussen, spyware, malware of andere infecties. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die wij op onze site aanbieden en wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
Wij kunnen niet garanderen dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruiken van door of namens ons verstrekte ideeën.

Evenmin aanvaarden wij verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien u gebruik maakt van deze site gaat u met het bovenstaande akkoord.

Het Bestuur van Imkers Gooi & Eemland.

 

 

 

 

 

***

 

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest!

Kijk hier.

INSECTENVOEDSELBOS!

Bloemrijk grasland1

 
 
 Een voedselbos op onze akker aan de
Steeglandseweg.

DE BIJ EN WIJ.

Biodiversiteit 1Help de Bijen!