De St-Vitustuin in Blaricum.

Aan de Kerklaan, midden in Blaricum ligt de St-Vitustuin. Deze tuin is eigendom van de SintVitusparochie in Blaricum. Onze vereniging pacht deze tuin van de parochie tegen een symbolisch bedrag. De tuin is beplant met diverse bij-vriendelijke planten, bomen en struiken. Ook staan er enkele bijzondere bijenkasten (zoals de Topbar Hive).

Vitustuin1Ga eens zitten op de originele Parijse bank in de Vitustuin aan de Kerklaan, kom tot rust en geniet van de vele vlinders, insecten en bijen die tot laat in het najaar en in het vroege voorjaar voeding kunnen vinden op bloeiende pracht. Wat een feest voor het oog en goed gevoel geeft dit.

In september 2020 werd in drie uitzendingen door OOG-TV-aandacht gegeven aan hoe je op zeer eenvoudige wijze kunt bijdragen aan een vergroting van de biodiversiteit in eigen omgeving. Jan Goedkoop vatte het kernachtig samen: Stenen eruit en Bloemen erin!

“Winter is coming” en dat weten alle bijen na Sint Jan. Dan zijn ze klaar met het zwermen en halen vlijtig alle nectar en pollen die ze kunnen vinden om hun wintervoorraad aan te leggen. Het blijft een doKorven Vitusddig gezicht de bijen, met zwaarbeladen achterpoten, hun nest zien binnen te vliegen. Anders dan (bijna) alle andere insecten overleeft het bijenvolk door bij koud weer in een tros te gaan hangen en hun onderlinge posities te roteren. Hoe houden ze zich warm en de temperatuur zo constant? De bijen laten hun borstkast vibreren zonder de vleugels te bewegen en zo wekken ze de warmte op om de temperatuur in hun nest constant te houden en kunnen ze hun koningin beschermen. Ze halen hun energie uit de honing die ze hebben opgeslagen. Anders dan de zomerbij, die slechts één maand leeft en hard moet werken, leeft de winterbij van september tot maart: zes tot zeven maanden! De winterbij heeft meer vet en doet het gewoon wat rustiger aan, zij is minder druk met het voeren van larven (de koningin houdt een broedpauze van eind september tot begin januari) en het foerageren, de wintervoorraad is al aangelegd. Ga eens na, eind september zijn er nog twintigduizend bijen in een volk en eind februari nog maar vijfduizend oude, versleten bijen. Maar nVitustuin2a drie koningen, zodra de dagen langer worden, gaat de koningin weer aan de leg en in maart groeit het volk hard naar wel 40 duizend bijen eind april. Dus die arme oude winterbijen, aan het einde van hun Latijn (maar ook de overwinterende wilde bijen en andere insecten) moeten in het koude najaar en voorjaar wel wat te eten kunnen vinden om alle babybijtjes te kunnen voeden. Door de kou is in de winter de actieradius van de honingbij veel kleiner (enkele honderden meters) dan in de zomer (drie kilometer) dus ze hebben echt hulp nodig. Ook de wilde bijen en insecten hebben maar een actieradius van enkele honderden meters. Hoe kan jij de bijen en insecten helpen de winter door te komen? Nu planten en Stenen eruit en Bloemen erin! Let dan op: niet alle bloemen zijn voedingsbronnen voor insecten, zeker niet die planten die enkel voor bloempracht gekweekt zijn zoals onze mooie narcissen, die moeten ze niet. Ook laten bijen zich niet verleiden door een enkel plantje, het moet wel de moeite dan die koude vlucht waard zijn. Een flinke bos is goed te vinden. In het late najaar doen herfstasters en bloeiende klimop het geweldig en in het vroege voorjaar: sneeuwklokjes, krokus, dovenetel, winterakoniet, Scylla non-scripta, de Engelse blue-bell, blauwe druifjes en ook speenkruid, mahonie en hazelaar. Keuze voldoende. 

Voor meer informatie zie ook:  http://www.immentuin.nl

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest!

Kijk hier.

INSECTENVOEDSELBOS!

Bloemrijk grasland1

 
 
 Een voedselbos op onze akker aan de
Steeglandseweg.

DE BIJ EN WIJ.

Biodiversiteit 1Help de Bijen!